Činnost našeho klubu je podporována Národní sportovní agenturou a Městem Kolín.

Areál a kemp v provozu od 1.5.2024 do 30.9.2024 DŮLEŽITÉ INFO O UŽÍVÁNÍ VODNÍ PLOCHY SANDBERK K PLAVBĚ!!

Od ledna 2021 vodní plocha Sandberk spadá pod vyhlášku č. 46/2015 Sb a na jejím základě je bohužel vydán zákaz plutí všech plavidel s výkonem motoru vyšším než než 10 kW. 

Proto žádáme o pochopení této situace.

Lodě nesmí ani připlout k nám do klubu a zakotvit.

Mrzí nás to, celou situaci řešíme, žádáme o vyjímku a všichni budeme doufat v její vyřešení v co nejkratší době.

Moc děkujeme.

Celou vyhlášku si můžete přečíst níže:

Informace Státní plavební správy č. 3/2021 ze dne 14. 1. 2021 o užívání vodní plochy Sandberk k plavbě.

Státní plavební správa, pobočka Praha informuje uživatele vodních cest, že dle vyjádření příslušného Báňského úřadu i správce chráněného ložiskového území byla těžba prováděná plovoucími stroji na pískovně Sandberk ukončena. 

S ohledem na ukončení těžby plovoucími stroji se v případě vodní plochy Sandberk tedy již nejedná o štěrkoviště, na kterém probíhá těžba z vody ve smyslu § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ale v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, se vodní plocha stala vodní cestou nesledovanou. Rozsah a podmínky užívání vodní cesty nesledované k plavbě stanovuje vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. 

Podle ustanovení § 2 této vyhlášky je nesledovanou vodní cestu (zde konkrétně západní část vodní plochy) možné užívat k plavbě malého plavidla se spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW a plavidla zde mohou plout pouze ve výtlačném režimu plavby. 

Dále je třeba upozornit, že podle ustanovení § 2 písm. b) zákona o vnitrozemské plavbě je plavbou pohyb nebo stání plavidla na vodní cestě, a proto nesmí plavidlo s vyšším výkonem než 10 kW na nesledované vodní cestě ani stát, např. vyvázané u mola či kotevní bóje.

Východní část pískovny a vodní plochy je pro veškerý vstup i plavbu uzavřena a připravuje se zde rekultivace.

Platí do: odvolání

(č. j. 192/PH/21)

Ing. Hynek Beneš v. r.

ředitel pobočky 


Sandberk z výšky

Vítejte na Sandberku

Jsme skvělá parta a rádi Vás i děti mezi sebou přivítáme. Můžete tak rozšířit naše vodácké řady a spolu s našimi dětmi se účastnit závodů Českého poháru pramic P5 a užít si spoustu krásných víkendů na vodě.

Brzy nashledanou

AHOOOJ!!!


 

Klub vodních sportů Kolín - Sandberk, pobočný spolek SVoČR 

Starokolínská 956
Kolín IV. 280 02 
IČ : 61884880

Pavel Šrámek - předseda klubu

Tel: +420 603 257 815 

sramek31@seznam.cz

www.kvs-sandberk.cz